پایان نامه

c (4152)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی عنوان اینترنت ونقش آن در شکل گیری جنبش های اجتماعی مورد پژوهی -مصر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (4153)

دانشکده علوم بخش زیست شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشتهی زیست شناسی جانوری(فیزیولوژی) بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (Olea europea L.) بر روی قلب و عروق و تداخل اثر آن با سیستم های Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (4154)

تعهدنامهی اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاه دانشکدهی فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران پایاننامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد در رشتهی مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی عنوان: بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (4155)

دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت آموزشی بررسی رابطه بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری و توسعه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (4156)

دانشکده علوم پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی زمین شناسی –زیست محیطی بررسی زمینشیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقهای(PAHs) در غبار خیابان کلانشهر اصفهان(شعاع 50 کیلومتری) به کوشش طاهره توکل استاد راهنما دکتر فرید Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (4157)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسی فناوری اطلاعات عنوان/موضوع: پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه بیزین استاد راهنما : Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (4158)

دانشگاه قم دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی عنوان: تأثیر شناخت صفت خالقیّت، فیّاضیّت و رحمت الهی بر تکامل انسان در فلسفهی صدرالمتألهین استاد راهنما: دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (4141)

دانشکده مهندسی شیمی پایان نامه دوره دکتری رشته مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی موضوع: تولید اتانول و استات از گاز سنتز با استفاده از باکتری کلستریدیوم لانگالی استاد راهنما: پروفسور قاسم نجف پور اساتید مشاور: پروفسور Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (4131)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید بهشتی گروه آموزشی جغرافیای انسانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری عنوان: ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (4142)

دانشکدهی علوم پایاننامهی کارشناسی ارشد در رشتهی فیزیک- ماده چگال تولید نانوساختارهای ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن به کوشش فاطمه خلقی استادان راهنما دکتر محمود مرادی دکتر غلامحسین بردبار اسفند Read more…

By 92, ago